Landsbygden. Eke.

EKE.
Eke rödakorskrets höll sin sedvanliga höstfest den 7 dennes med god tillslutning och köplusten var prima. Festen inleddes med hälsningsanförande av festkommittens ordf. fru Wera Englund. Föredrag hölls av trädgårdskonsulent Widebrant om en resa i England vid tiden för krigsutbrottet 1939, och det fängslande och intressanta föredraget om engelska förhållanden åhördes med spänd uppmärksamhet. Löjtnant Tore Dahlgren sjöng till luta varvid den populäre sångaren hyllades med livliga applåder. Kaffeservering var även anordnad, vidare lotteridragning och gissningstävlan samt paketauktion, varvid som auktionist fungerade hr Karl H. Andersson med känd bravur. Köplusten var god och inkomsten utgör kr. 800. Kretsen frambar sitt tack till alla som medverkat till det goda resultatet. Kyrkoherde Ernst Heineman i Alva avslöt festen och till sist sjöngs en psalm unisont.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *