Landsbygden. Bjärges.

BJÄRGES.
Adventsvesper hölls söndags i härvarande metodistkapell. Den inleddes av pastor Blomquist. Juniorföreningens flickor samt musikanterna utförde sedan ett adventspotipurri med omväxlande bibelläsning, solo och körsång, strängmusik samt psalmsång och recitation. Det hela fick ett gott utförande? Efter ytterligare en unison sång talade pastor Blomquist över ämnet: Adventsbudskapet i dag. Efter talet framförde ungdomarna en ljusmässa ”Det är advent”. Under psalmsång uppbars kollekten, varefter Albert Veström avslutade med bön.
Under veckan hade syföreningen sin julförsäljning vilken lämnade ett gott ekonomiskt resultat. Vidare visades ett par filmer: ”Från Göta älv till Gotland” samt en palestinafilm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *