Jordfästningar.

Stoftet efter fru Anna Sjögren, Lummelunds bruk, jordfästes i måndags i Lummelunda kyrka sedan en andaktsstund hållits i sorgehuset. Kistan inbars under det att sorgemusik utfördes, och sedan folkskollärare E. Wahlström, Martebo, sjungit en sång och ps. 424: 1-3 sjungits unisont höll kyrkoherde E. Kolmedel griftetalet med utgång från orden ”Tack, min Gud för vad som varit etc.”. Efter jordfästningen sjöngs ps. 424: 5-8, varpå pastor Dahlqvist utförde begravningsmässan. Efter denna sjöngs som växelsång ps. 445 och sedan hr Wahlström sjungit ytterligare ett solo bars ki%tan ut till tonerna av Chopin sorgmarsch. I den rika blomstergärden märktes kransar från bl. a. Lummelunda rödakorskrets, Lutherska syföreningen och Gotlands hemslöjdsförening. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet och sjöngs ps. 396: 5.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *