Jordfästningar.

— Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter förre lantbrukaren Anton Dahlström, Råby i Hejdeby. Först hölls en andaktsstund i sorgehuset, varefter jordfästningen förrättades i kyrkan av kyrkoherde G. Enwall, som även höll ett griftetal. Före och efter den högtidliga akten förekom sorgemusik och psalmsång. Efter gravsättningen nedlades en rik gärd av kransar och till sist lystes frid över vilorummet.
— Stoftet efter änkefru Lovisa Mårtensson, Rute, jordfästes på lördagen i Hangvars kyrka. Högtidligheten inleddes med psalmsång, varpå kyrkoherde E. W. Gyberg höll griftetalet och förrättade jordfästningen. Efter ps. 592: 8 sjungits utförde officianten begravningsmässan, varpå följde ps. 42: 5. Kistan utbars därefter under sorgemusik och sänktes i griften. Där nedlades även flera kransar och slutligen lyste kyrkoherden frid över stoftet.
— Förre hemmansägaren Lars Anton Olsson, Hallsarve i När, jordfästes i fredagss edan en andaktsstund hållits i sorgehuset under ledning av kyrkoherde T. Heldtander. I kyrkan spelades sorgemusik, varpå gemensamt sjöngs ps. 144: 1-4. I sitt griftetal utgick kyrkoherden från Psalt. 63: 4 och efter jordfästnings sjöngs ps. 587: 3, varpå kistan bars ut och sänktes i graven, där även kransnedläggning förekom.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *