Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i lördags den 30 nov. stoftet efter lantbrukaren Svante Lundgren, Prästgården i Öja. Samlingen skedde i den hänsovnes hem, där kyrkoherde Fridolf Terneus höll en betraktelse. I procession fördes kistan sedans till Öja kyrka, där den inbars under det att kantor Martin Lundqvist på kyrkorgeln utförde en sorgmarsch. Den högtidliga akten inleddes med ps. 55: 3-4, ”Han tårar fälla skall som vi”, och efter psalmen höll kyrkoherde Terneus en av allvar och träst buren betraktelse utgående från Uppb. 22: 20. Kyrkoherden uttalade även några varmhjärtade minnesord över den bortgångne. Därefter följde jordfästningen, varpå kyrkoherden sjöng begravningsmässan. Akten avslöts med ps. 42: d 5 och under sorgemusik utbars därpå kistan och sänktes i graven. En rik blomstergärd nedlades till den hänsovnes minne från släkt och vänner. Folkskoll. Lundqvist nedlade en krans från styrelsen för Öja bastu och tackade för den hänsovnes redbarhet och trohet i sitt arbete. Sist lyste kyrkoherde Terneus frid över det sista vilorummet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *