Inga kommunala medel till sprit vid festligheter.

Visby allm. nykterhetskommitté har i skrivelse till stadsfullmäktige hemställt, att stadsfullmäktige måtte besluta, att vid av kommunen anordnade festligheter kommunala medel icke användas till bekostande av spritdrycker. I framställningen åberopas ett uttalande ur ungdomsvårdskommitttns betänkande om ungdomen och nöjeslivet, vari framhålles önskvärdheten av att officiella festligheter befrias från alkoholservering, enär de eljest hjälpa till att påverka den allmänna inställningen till alkoholseden, särskilt bland ungdomen.
Framställningen är upptagen som egen motion av hrr Gösta Björstam, Knut Holmberg och Georg Pettersson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *