Högtidlig prästvigning i domkyrkan.

I samband med söndagens aftonsång i domkyrkan ägde prästvigning rum, då teol. kand. Erland Olson från Visby invigdes till tjänst inom Visby stift. Han predikade först i aftonsången och efter denna skedde prästvigningen som inleddes med att prästkandidaten, åtföljd av fyra assistenter, kontraktsprosten Klint, prosten Sjöberg, kyrkoherde Björkander och komminister Öberg, tågade till altaret. Sist följde biskopen i ornat samt stiftssekreterare Klefbom. I prästvigningstalet utgick biskopen från Adventsordet ”Herren är nära” och efter aktens slut sjöng domkyrkokören ”Kläd dig i helighetens skrud”. Under psalmsång lämnade processionen åter kyrkan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *