God fart på länets klädinsamling.

Emballagefrågan vållar bekymmer, många tomlådor behövs.
Insamlingen av kläder till Europas nödlidande och framför allt då till barnen har fått en strålande anslutning och gåvornas antal växer hastigt för varje timme. På alla håll är man villig att göra en insats och resultatet överträffar redan alla förväntningar. I går stod centrallagrets brand- och stöldförsäkring till 20,000 kr. men i dag måste den höjas till 30,000 kr och stiger sedan alltefter som gåvorna ökas.
Det stora problemet är nu att få tillräckligt med tomlådor eller stadiga kartonger till packningen. Den som har lådor att avvara kan anmäla detta till tel. 315. Behovet av medhjälpare i insamlingsarbetet och omhändertagandet av plaggen är också stort, allrahelst som vagnen på Stora Torget nu är öppen hela dagarna från kl. 9-19.
På landsbygden är det särskilt god fart på sina håll och insamlingscentralen i Fröjel har redan fått in ett 50-tal gåvoleveranser. Allt redovisas genom kvitton och gåvorna få nummerlappar försedda med dels löpande nummer dels ett fast nummer för kommunen. Hämtning hos resp. uppsamlingscentraler kommer att ske med lastbilar enligt senare meddelanden.
Det föreligger också en plan på att ordna hembesök i Visby nästa söndag och kommittén önskar därför kontakt med frivilliga krafter inom idrottsföreningarna och andra ideella föreningar, skolungdom m. fl. som är villig att vara med om en sådan uppgift. Hänvändelse kan ske till tel. 315.
Ni har väl inte glömt postgirot —18 97 46.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *