Gångportarna vid Söderport.

I skrivelse till drätselkammaren förklarar riksantikvarieämbetet, att dess tidigare meddelade principiella uppfattning rörande gångportarnas vid Söderport placering inte undergått någon förändring samt påpekar lämpligheten av att för ändamålet nödvändiga ändringar i stadsplanen genomföras. Ärendet har gått i remiss till kammarens beredningskommitté.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *