Gammal affärsrörelse i nya händer.

Firma John Nygvists moderniserade affärslägenhet.

Långt innan man tog sig för att modernisera bostads- lägenheter, d. v. s. införa den komfort, som byggnadsteknici experimenterat fram, vågade man modernisera butiksinredningar. I synnerhet i landsortsstäderna hade man för sig att det inte gick an att bygga flotta affärslokaler. ”Då tror kunderna, sades det, att kostnaderna för dylik ’lyx’ lagts på varorna.” Den ståndpunkten är nu sedan länge övervunnen, för numera fordrar den köpande allmänheten, att varor av olika slag distribueras komfortabelt i tidsenliga lokaler. — Och efter denna lilla inledning kasta vi ett öga på hur man på Storsudret rumsterat i ett gammalt välkänt affärshus.
Firma Viktor Hansén i Burgsvik är som bekant en gammal firma, som har vitt utgrenad affärsrörelse. För icke så länge sedan handlade man med spannmål, järnvaror, livsmedel av olika slag och — slipstenar: Nu har som bekant nämnda firma en stor slipstensindustri, järnaffär etc. medan spannmålsaffärerna gått till Centralföreningen och livsmedels- och manufakturaffären överlåtits till en förut. varande medarbetare i firman, köpman John Nyqvist. ” Under det snart tilländalupna året har hr Nyqvist från grunden till takåsen låtit restaurera affärsfastigheten, som även fått förnämlig inredning i de olika avdelningarna efter ritningar av ingenjör H. E. Hägg, Visby.
Först göra vi en titt in i den avdelning, där damerna kunna göra sina inköp av färdigsydda plagg, tyger och sybehör samt barnekiperingsartiklar.
Nästa avdelning är herrarnas. Där finns skor och kläder för herrar i alla åldrar och även skodon åt hela familjen. Inredning här övriga avdelningar, som har utförts av firma Konrad Olofsson, Visby, är i toppklass av vad man kan åstadkomma på detta område. De mesta varorna är förvarade i transparanta diskar och fack och lätt åtkomliga för expediter. Hela inredningen går ut på att bereda kunderna en snabb överblick av varorna och expediterna lättnad vid försäljningen.

Livsmedelsavdelningen
rymmer inte endast specerier av olika slag utan även färska kötvaror och färdiglagad mat. Herr Nyqvist framhåller, att man mer och mer går över till att köpa färdiglagad mat i den utsträckning det är möjligt, eftersom bristen på hembiträden är konstant.
Till livsmedelsavdelningen hör ett större kylrum, där färska varor förvaras.
Lagret i våningen över affären är mycket rymligt och likaså lagerkällaren under hela byggnaden. I källarvåningen där även värmecentralen är inrymd, finns det lagerlokaler även för varor av ämtåligare slag.
Burgsvik har med andra ord fått ett varuhus, som är kapabel att förse kundkretsen med snart sagt allt vad som hör till hus och hem i husgeråd, mat och kläder. — Det gick rätt bra att få byggnadstillstånd, säger hr Nyqvist, men hade jag väntat till nu, hade det säkerligen varit omöjligt.
Huvudentreprenör för bygget var byggnadsfirman Wessman & Ohlsson Grötlingbo.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *