Från våra Gotländska bygder. Väte.

VÄTE.
Den Gamla syföreningens försäljning hölls torsdag afton i Godtemplarlokalen under god tillslutning och köplust. Offerviljan hos alla gjorde att resultatet blev rekordartat. Genom försäljningen inkom till föreningens kassa kr. 821: 75. Dessutom försåldes den lilla flickföreningen Snödroppens handarbeten, som steg till 50 kr., samt upptogs en kollekt till Europahjälpen för spridande av julglädje bland barnen soni blev 40 kronor. Sammanlagt insamlades under aftonen 911 kr. och 75 öre till olika behjärtansvärda ändamål. Predikant Emil Lindh, som inledde försäljningen med en adventsbetraktelse, avslutade med tack och bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *