Från våra Gotländska bygder. Vallstena.

VALLSTENA.
Luciafest hade av Vallstena kyrkliga syförening anordnats i lördagskväll i SLU:s bygdegård härstädes.
Festen inleddes med att folkskollärare V. Löfgren hälsade de närvarande välkomna, varefter ett trevligt festprogram vidtog, som sköttes av skolbarnen. Programmet upptog bl. a. teater, dialoger, körsång, deklamation, luciatåg samt gemensamt kaffebord. Festen inbragte omkring 200 kr., vilket tillfaller Europahjälpen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *