Från våra gotländska bygder. Vall.

VALL.
Logen Snöklockan i Vall hade på söndagen inbjudit ungdomar från Vall och Hogrän att bilda en ungdomsloge. Då denna inbjudan hade hörsammats av tillräckligt många, kunde också en sådan bildas och instiftas av distriktsungdomsledaren John Owe, Visby,
I ungdomslogen, som erhöll namnet Snödroppen, ingick 14 medlemmar. Till ungdomsledare utsågs hr Josef Malmström, Hogrän, och till biträdande ledare fru Ingeborg Hallgren, fru Maud Pettersson, och fräken Sonja Nordin, Vall.
Ett tiotal medlemmar från ungdomslogen Julrosen i Stenkumla medverkade med ett trevligt program omfattande tal av lärarinnan Anna Lundgren, som gav några glimtar från sitt 25-åriga ledarskap som ungdomsledare och barnen medverkade med sång, uppläsning och en teaterpjäs.
Folkskollärare John Örve, Visby, höll därefter ett anförande om ungdomslogernas arbetsuppgifter och deras insatser i Godtemplarordens Folkuppbåd. Nästa möte hålles söndagen den 15 december.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *