Från våra Gotländska Bygder. Roma.

ROMA.
Kyrkliga söndagsskolan höll tredjedag jul sin sedvanliga julfest i Roma skola. Som vanligt hade barnen och deras föräldrar infunnit sig så att skolsalen var i det närmaste fullsatt när festen tog sin början. Som inledning sjöngs psalmen ”O, du saliga”, varefter söndagsskolläraren, f. d. fyrmästaren H. Ronkvist, hälsade barn och föräldrar välkomna. Efter ännu en sång talade pastor A. Dahlkvist till barnen och så följde sång och uppläsning och några av barnen uppförde en liten pjäs. En barnkör från Roma skola sjöng under sin lärares ledning några vackra körsånger. Därefter blev det paus för kaffedrickning varvid alla bjödos på kaffe som syföreningens damer ordnat med. Folkskollärare E. Kahlström ledde lekarna kring granen och när barnen en stund roat sig kom jultomten och delade ut påsar och tidningar. Den trevliga julfesten slöts med några ord av-hr Ronkvist varefter sjöngs Herre, signe du och råde.”

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 December 1946
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *