Från våra Gotländska bygder. Hejdeby.

HEJDEBY.
Luciaafton vari lördags anordnad i folkskolan av juniorföreningen. Mycket folk var samlat och allt var präglat av ljus, av tacksamhet och av glad offervilja. Rut Gahnström inledde med bibelläsning och bön, en pojke läste en välkomsthälsning och predikant E. Lindh talade om vikten av att tända renhetens, sanningens, bekännelsens och kärlekens ljus. Möjligheten därtill kommer från Honom som är Världens Ljus. Så tände en pojke adventsljusen i granen samt föredrog en dikt om ljuset och så var tiden inne för ljusomstrålad Lucia med tärnor att träda in. Med vackra röster sjöngos flera sånger och väl valda bibelord lästes. Allt gjorde ett vackert och gripande intryck. Sedan serverades kaffe där ej heller lussebullarna saknades och sist blev det försäljning på många praktiska av juniorerna förfärdigade saker samt skänkta godsaker. Allt inbringade det vackra resultatet av 350 kronor till uppmuntran och glädje för den verksamma juniorföreningens verksamhet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *