Från våra Gotländska bygder. Hejde.

HEJDE.
I östra missionshuset hade juniorerna i torsdagskväll anordnat Luciafest. En stor skara hade mött upp. Som inledning sjöngs sången ”Gläd dig du Kristi brud, och möt din Herre Gud.” Gösta Hägg hälsade alla hjärtligt välkomna och talade om det stora ljuset — Jesus — som kom till världen för att frälsa syndare. Lucia var en människa som vandrade i Hans fotspår och vi alla borde efterlikna henne och vara ljusbärare.
Efter ännu en sång berättade pastor Nordfeldt om den tid han varit pionjär i Tanganjika. En kollekt upptogs som tillsammans med en gissningstävlin inbringade 150 kr.
Under det att organisten spelade: ”Gläns över sjö och strand”, inträdde Luciatåget. En dialog utfördes. Under den stod Lucia med tärnor placerade till ett kors. I programmet ingick duettsång, sång av alla uppträdande samt bibelläsning.
Festen nådde sin höjdpunkt då kaffe med lusse katter serverades.
En försäljning vidtog av juniorernas förfärdigade arbeten.
Efter bön avslutades festen med: Gå Sion din konung att möta”.
De under festen inkomna medel räk nas till omkring 550 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *