Från våra Gotländska Bygder. Hablingbo.

HABLINGBO.
Hablingbo kommunal fullmäktige höll i lördags sitt tredje ordinarie sammanträde i mejeriets lokal.
Till revisorer att granska kommunens kassor för år 1947 valdes Erling Nordin, Halbenarve och Sven Olsson, Hägsarve, suppl. Tomas Tomsson, Medebys, och mejerist Ejnar Johansson. Till ledamöter i inkomsttaxeringen för 1947 valdes Ragnar Konradsson, Botvards, Josef Smitterberg, Hallvards, och Sven Persson, By, suppl. Axel Jacobson, Hemmungs, Knut Mattsson och lantbr. Olof Larsson, Kyrkeby.
I fattigvårdsstyrelsen invaldes fröken Inez Danielsson, Axel Jacobson, ordf., och Henry Cederlund, Medebys, John Hoffman, Kyrkeby, Emil Persson, Stjups och fröken Eva Wiman. TI barnavårdsnämnden valdes kyrkoherde Bjökquist, ordf., fru Ebba Johansson, Hallvards, v. ordf., fröken Danielsson och Werner Olsson med John Hoffman och folkskoll. L. Kjellberg som suppl. I nykterhetsnämnden invaldes fröken Malin Söderberg, Jac. Båtelsson, Halbenarve v. ordf; Werner Olsson, Medebys, ordf., suppl. Olof Larsson, Kyrkeby.
I Hablingbo kristidsförbund valdes Allan Wiman och lantbr. Olof Larsson med Wiktor Florström som supl. Till ombud att söka statliga bosättningslån valdes nänrndeman Emil Johansson, Burge. Till ombud vid Klinte—Roma järnvägs A.-B. stämmor utsågs Werner Olsson och som suppl. Axel Jacobsson och till ombud vid brandstodssammanträden Olof Larsson, Kyrkebys, med Ragnar Konradsson, Botvards som suppl. Till roteombud -valdes Sven Klasson och som suppl. Frans Nilsson. I pen$sioneringsnämnden nyvaldes Herman Olofsson, Burge, och i arbetslöshetsnämnden Emil Karlsson, Melstäde. Hemvårdsområdets chef fick ett anslag av 50 kr. under 3 år. Tillbygge av brandboden samt uppförande av en galge för slangtork för 946 kr. beviljades. Till ordförande i kommunalfullmäktiges nästa sammanträde valdes lantbr. Harry Thomsson, Bertels, och till vice ordf. lantbr. Gustav Mattsson, Domsarve. Nu togs en stunds rast då gott kaffe med hembakat bröd serverades och betalningen härför anslogs till Europahjälpen.
Efter rasten hölls kyrkostämma under Josef Smitterbergs ordförandeskap. Till revisorer för nästa år valdes Jac. Båtelsson, Halbenarve, och Gunnar H. Johanson, Hägsarve, suppl.
Emil Johansson, Burge, och Herman Olofsson, Burge. Som revisorer i pastoratsstämman valdes för Hablingbo handl. Knut Mattsson, för Silte. Ture Holma och för Sproge Emil Norrby, Snoder. Suppleant för Hablingbo blev handelsföreståndare Adolf Klintborn, för Silte handl. John Andersson och för Sproge folkskoll. Anton Gustavsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 December 1946
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *