Från våra gotländska bygder. Ekeby.

EKEBY.
I jubiléets och adventets tecken höll syföreningen lördag afton sin traditionella skördefest i folkskolan. Mycket folk hade mött upp. som inledning sjöngs flera av våra vackra och älskade adventspsalmer och predikant Emil Lindh talade över adventsbudskapet samt erinrade om att det i år är 70 år sedan föreningen började sin verksamhet. En särskild jubileumshögtid kommer dock att anordnas söndagen den 15 dec. under medverkan av bl. a. kyrkoherde Enwall och pastor Nordfeldt. Försäljningen, som sedan vidtog, gick också i jubileumsstämning, ty tillsamman med en kollekt på drygt 33 kr. blev slutresultatet över 960 kr. Predikant Lindh tackade sist den verksamma syföreningen samt alla som bidragit till det strålande resultatet samt avslöt med bön och välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *