Från våra Gotländska bygder. Alskog.

ALSKOG.
Skördefest varitorsdags kväll anordnad i härvarande folkskola av kyrkliga syföreningen och medlemmar tillhörande Gotlands missionsförening. På grund av det blåsiga vädret hade en ganska fåtalig publik mött upp, men detta till trots blev det andliga och ekonomiska resultatet mycket gott.
Mötet inleddes med en av de vackra adventspsalmerna, varpå kyrkoherde Ragnar Johansson, talade över en text om adventets konung, som är den mäktige och rättvise sanningens konung. Efter ytterligare sång upptogs en kollekt på 40 kronor till hjälp för beklädnad av en pojke i Polen. Därefter försåldes skänkta varor, och portioner utbjödos till goda priser.
För Europahjälpen såldes en vacker docka, som skänkts till detta ändamål, och många av de närvarande använde tilfället att på ett mycket vackert sätt visa sin givmildhet genom att inropa dockan ett flertal gånger. Hela summan som på detta sätt inflöt och kan överlämnas till detta behjärtansvärda ändamål uppgick till 57 kronor. Auktionen gick också raskt undan under predikant Emanuel Olssons ledning, och en god behållning på omkring 300 kr. blev resultatet.
Till sist utttalade kyrkoherde Johansson syföreningens tack och nedkallade Guds välsignelse över de församlade varpå man sjöng en psalmvers.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *