Från våra Gotländska bygder. Ala.

ALA.
I Metodistkapellet var annandag jul offerhögtid anordnad för Sv. missionsförbundets yttre mission. Denna inleddes av missionsförsamlingens ordf., lantbr. Gunnar Andersson, Gurfiles. Evangelist Arne Sundvall predikade därpå över Luk. 2: 15. Offret inbringade kr. 390:53. Högtiden avslöts med bön av hr Hallström.

Offerhögtid för Sv. missionsförbundets yttre mission hölls annandag jul i metodistkapellet i Kräklingbo. Evangelist Sigrid Jönsson inledde med tal i anslutning till Joh, 1: 1—14. Härpå följde duett av evangelisterna RuthDolk o. S. Jönsson. Evangelist A. Sundvall höll missionsföredrag. Offret som därpå upptogs inbragte 60 kr. Efter solosång av Arne Pettersson, Anga, avslöts högtiden med bön och sång.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *