Förnyad utredning angående krematorium i Visby.

Frågan angående byggandet av ett krematorium i Visby har upptagits till förnyad behandling. Till kommitterade för detta ändamål har kyrkorådet utsett stitssekreterare H. Klefbom, kontorschef A. Westberg och förre expeditionsvakt V. Ekdahl samt för Sv. Eldbegängelseföreningens gotlandsavdelning landskamrer H. Lindell, länsjägmästare Ragnar Melin, f. d. vapenhantverkare C. A. Elgström och socialvårdsassistent Georg Pettersson.
Kommitterade hade i går sitt fersta sammanträde och valde därvid till ordförande landskamrer H. Lindell och till sekreterare assistent Georg Pettersson. Vid sammanträdet var bergsing. Kurt Jeansson från Eldbegängelseföreningen, närvarande såsom rådgivare. Kommitterade besökte såväl platsen för den planerade urnlunden som Norra kyrkogården. Efter besöken på de olika platserna beslöt kommitterade uppdraga åt bergsing. Jeansson att avgivna förslag om den lämpligaste platsen. Kommitterade beslöt uttala sig för byggande av ett kapell-krematorium i Visby, vilket även skulle användas vid vanliga begravningar. Ävenså uttalade sig kommitterade för att den blivande byggnaden skulle innehålla moderna bisättnindslokaler.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *