Födelsedagshyllningar.

Åttiofem år fyllde i måndags den 16 dennes fru Emma Pettersson, Kvarna i Vamlingbo, och hon blev i anledning därav föremål för en hjärtlig uppvaktning från släktingar och gamla trofasta vänner. Hon är född i Vamlingbo och är sedan å r 1926 änka efter hemmansäg. Lorens Leonard Pettersson. Under många år her fru Pettersson varit en verksam medlem i Vamlingbo friförsamling, som hon alltjämt tillhör. Under senare åren har hörseln starkt försvagats, men eljoct är åttioåringen pigg och rörlig.
— Fabrikör Verner Larsson, Burgsvik, som igår fyllde femtio år, blev med anledning därav hjärtligt hyllad. Hyllningarns började tidigt på morgonen med att en hornmusikkår bringade jubilaren sin hyllning i toner, och sedan följde hyllningarna slag i slag. Familjen uppvaktade med en oljemålning med motiv från hemmet, och därefter infunno sig representanter för vännerna, vilka överräckte en vacker pendyl och en praktfull blomsterkorg. Representanter för baptistförsamlingen förärade femtioåringen en bibel jämte blommor och dessutom fick han under dagens lopp mottaga gåvor av skilda slag ävensom en mängd lyckönskningstelegram. Vid en festlighet i hemmet på kvällen hyllades han ytterligare med tal och sång. Landstingsman Johan Ahlsten talade sålunda, pastor Arvid Johansson hyllade jubilaren på baptistförsamlingens vägnar och vidare talade pastor Leykauf. Till sist frambar femtioåringen sitt tack för de hyllningar som kommit honom till del.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *