Födelsedagar.

Femtio år fyller i dag hr Ivar Olsson, Fide. Han är född vid Odvalls i samma socken är stenhuggare till yrket men också arrendator av ett mindre jordbruk. Sedan många år tillbaka är han ordförande i Fide arbetarekommun samt har innehaft olika uppdrag inom hemkommunen. Vidare har han varit uppbördsman i avd. 167 av Sv. stenindustriarbetare-förbundet.
— Nittio år fyller i morgon änkefru Fredrika Pettersson, född Falk, Västers i Boge. Den gamla, som alltjämt är pigg och kry och dagligen sysselsätter sig med kardning och spinning, är född i Boge och har under åtskilliga år varit bosatt i Amerika i två repriser. För ett 40-tal år sedan kom hon åter till Gotland, där hon nu är bosatt hos fostersonen, lantbrukaren J. M. Larsson och dennes maka. Nittioåringen är sedan flera år änka för andra gången. Hennes siste man var stenhuggaren Johan Pettersson. Som redan antytts är hon alltjämt vid god vigör, hennes syn är utmärkt under det att det är en smula sämre ställt med hörseln.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *