Födelsedagar.

— I morgon fyller målaremästaren John Sedfielvus, Visby, sextio år.
— Sjuttio år fyller i dag pastor Arthur Lönnborg, Örebro. Jubilaren är född i Forsa socken, Södermanland, och anslöt sig till Svenska missionsförbundet 1898. Åren 1905-1908 studerade han vid Sv. missionsförbundets missionsskola. Efter slutade studier var han pastor i Härnösand, Nora, Östersund, Tidaholm och Söderhamn. Åren 1941-42 var L. t. f. distriktsföreståndare inom Gävleborgs och Härjedalens distrikt och f. n. tjänstgör han som t. f. distriktsföreståndare inom Södermanlands och Gotlands distrikt.
— Förre fyrmästaren vid Faluddens fyrplats Nils Sanzdelin, numera besatt å Östra Vi, Visby, fyller i dag sjuttio år. Han är född i Östergarn och kom tidigt i lotsverkets tjänst såsom tillhörande en gammal fyrmästarsläkt — såväl hans farfar som far ha varit fyrmästare. Sjuttioåringen har tjänstgjort vid olika fyrplatser, senast som fyrmästare vid Fal-uddens fyrplats. Jubilaren, som innehar medaljen för nit och redlighet i rikets tjänst, har även beklätts med en del allmänna förtroendeuppdrag, bl. a. under sin tid vid Hoburgs fyr.
— De femtio åren fyller på fredagen den 20 dennes bokhållaren vid Slite cementfabrik Karl Törnblad. Han är född i Adolf Fredriks församling i Stockholm, men kom redan vid fem års ålder till Visby. År 1915 avlade han som privatist realexamen vid Jönköpings läroverk after förberedande studier vid Mariannelund. Åren 1910-13 var han kontorsbiträde och inkasserare vid Visby stads elverk och 1918-19 tjänstgjorde han vid livsmedelsstyrelsen i Visby samt någon tid därefter vid Björkander & Son tills han den 1 dec. 1919 fick anställning vid Visby cementfabrik som avlönings- och expeditionsbokhållare. Vid fabrikens nedläggande kom han till Slite cementfabrik 1941. Under visbytiden var han 1925-27 bl. a. sekt eterorre i Visby kyrkliga scoutkår, som han också var med om att bilda, och vidare var han ledamot av taxeringsnämnden samt protokollsekreterare i Odd fellowlogen 1939-40. I en följd av år var han även revisor vid Visby järn- och maskinaffär. Vid sidan av sin tjänst har han ägnat sig åt privat bokföring. F. n. är jubilaren cirkulationsföreståndare i Slite filatelistklubb, och vid senaste valen i kommunalfullmäktige invaldes han i en del styrelser och nämnder. Slutligen kan nämnas att han är en intresserad frimurare.
— Femtio år fyller på torsdag reparatören Verner Larsson, Burgsvik. Född vid Allmungs i Havdhem flyttade han med sina föräldrar på 1920-talet till Burgsvik för att bosätta sig vid Strands i Öja. Dessförinnan hade L. gjort sina lärospån i faderns lantbruk, men hans tekniska intresse tog ut sin rätt och det dröjde inte länge förrän man fann honom som innehavare av en cykelverkstad i Havdhem. Kommen till Burgsvik startade han omedelbart en sådan verkstad även där, vilken han utvidgade till att omfatta även bilar. Denna verkstad driver han alltjämt. Femtioåringen besitter en gedigen karaktär och omutligt noggrann och skicklig i sitt yrke har han tillvunnit sig allmän aktning och uppskattning. Tidigt kom han med i den frikyrkliga verksamheten i Havdhem och då närmast dess baptistförsamling, och när han kom till Burgsvik slöt han sig till Vamlingbo baptistförsamling, där han är en aktad och högt värderad medlem. L. har aldrig velat bli en ”offentlighetens man”, men genom sitt glada och ljusa lynne har han vunnit vänner vida omkring, som helt säkert kommer att bringa honom sin hyllning på högtidsdagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *