Finnarna glada över all hjälp de fått härifrån.

Finlandsvecka i februari skall trygga hjälpen.
Sammanlagt 100,000 finska barn har i olika omgångar vistats i Sverige sedan krigsutbrottet och c:a 11,000 är fortfarande kvar här förutom 2,000 sjuka barn, som vårdas på särskilda anstalter. På Gotland har vi såsom tidigare nämnts ännu 170 finska barn kvar, vilka dock alla är friska och krya.
Bl. a. dessa sifferuppgifter hade Gotlands länsombud i hjälpkommittén för Finlands barn, fru Hildur Löf, att lämna, när hon i går återkom från ett ombudsmöte, som kommittén i dagarna haft i Stockholm. Vid, mötet talade bl. a. ordföranden i socialministeriets barnförflyttningskommitté i Helsingfors, överinspektör Kosti Pirjola och kvinnliga verkställande ledamoten, magister Elsa Bruun och betygade finnarnas stora tacksamhet över den hjälp de fått. Talarna, som också gick in på förhållandena i Finland just nu visade även vilken stor nytta den svenska hjälpen gett. Också de kvarvarande finska barnens öden diskuterades.
— Så småningom skall barnen naturligtvis återvända till hemlandet, berättade fru Löf, men därom är ingenting ännu bestämt. Först och främst är det meningen att de skall stanna över vintern och sedan får vi se hur det går. Särskilda upprop kommer att sändas ut till alla fosterföräldrar därom och det blir, när kommittén så småningom skall upphöra med sin verksamhet. Emellertid kommer det då inte att bli fråga om någon tvångsförflyttning. Är det så, att både de rätta föräldrarna och fosterföräldrarna vill ha barnen kvar i Sverige, får de också stanna här hur länge som helst. Men när Finlands-kommittén e gång upphört får fosterföräldrarna överta allt ansvar och alla kostnader — bl. a. ev. sjukhusvård och medicin, som kommittén hittills bekostat.
För att ännu så länge kunna driva sin verksamhet måste Finlandskommittén ha ytterligare bidrag och en Finlands-vecka kommer därför att anordnas i februari, då speciella insamlingar o. dyl. kommer att göras. Men är det någon som redan nu vill skänka bidrag för ändamålet är vi naturligtvis väldigt tacksamma.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *