Fårösund.

En uppskattad kompaniafton.
På lördagskvällen hade 1:a komp. KA 3 kanilatafton i fritidshemmet, som dagen till ära skrudats i festlig prägel. Dom som skulle göra’t och också gjorde det med en kläm och fart, som kännetecknar de vpl vid KA 3, voro vpl ”Skräddar’n” Carlsson, Tollin, Franzen, Rolf. Palmer och Eriksson. Sedan manskap och befäl vid komp. tagit plats i lokalen serverades ett mycket trevligt och underhållande program, helt gjort av ovan nämnda mannar. Konf. vpl Andersson redogjorde för programmet för kvällen och hälsade därvid alla närvarande välkomna och vände sig särskilt till kompanibefälet med löjtnant Olivecrona i spetsen och uttalade en önskan om en trevlig och kamratlig afton.
Vpl Andersson läste en mycket bra komponerad monolog om krigarlivets besvärligheter med titeln ”Jag bara frågar”. Inledningen var god, stämningen steg flera grader och programmet kom omväxlande med sång, musik och sketcher, som framfördes trevligt och bra. S. k. ”spikar” kom titt och tätt och att de voro välgjorda vittnade de kraftiga applåderna om. Man skojade friskt med både befäl och kamrater. Främst borde man kanske giva vpl ”Vrena” Andersson en särskild eloge för gens framförande och imitation av red. Sven Lindhagen i SM i fri idrott.
Underhållningen varade ett par timmar och därefter serverades kaffe, kakor och cigaretter, som manskapskassan bjöd på. I en frågesporttävling vann l:a plutonen efter en hård tävlan med 19,5 poäng mot underbefälsskolens 18,5. Komp.-ch. löjtnant Olivecrona var ledare för denna tävling. Därefter serverades förfriskningar bestående av äpplen och apelsiner.
”Vi har haft en trevlig afton i kamratskapets tecken”, sade komp.-chefen löjtnant Olivecrona i ett tacktal till de arrangerande pojkarna, och gjorde sig till tolk för alla närvarande i ett trevligt och kärnfriskt tal och utbringade ett leve för de medverkande. En ev de vpl tolkade kamraternas tack till kompanichefen, ett leve för kompaniet utbringades och till sist sjöng deltagarna ”Du gamla, du fria”.
G. B—g.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *