Får förvärva fastighet för styckning.

Regeringen har bifallit en framställning från hemmansägaren Fridof Wallin, Klintehamn, att få förvärva fastigheten Rannarve 121 i Klinte socken, som han köpt för 8,000 kr. för att stycka till tomter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *