Entreprenadaktion.

Torsd. den 19 dec. kl. 13,00 hålles entreprenadauktion då till den minstbjudande utbjudes arbete omfattande nedsprängning och planering av en backe å den s. k. Visnemyrsvägen i Alskog. Sprängningen omfattar 233 kbm. Auktionen hålles å platsen för arbetets utförande. Nödiga upplysningar lämnas av undertecknad.
Alskog den 11 dec. 1946.
Eric Larsson, Aningåkra.
Tel. Garda 60.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *