Endast den ene bitföraren ovarsam.

Efter besvär av verkmästaren Gustaf Johansson i Österby, Visby, har Svea hovrätt undanröjt Visby rådhusrättsgpeslut att döma honom till 10 dagsböter a 6 kr. för ovarsamhet i samband med en i mars 1946 på Follingboväg inträffad kollision mellan av honom och verkmästaren Ingvar Johansson förda bilar. Den sistnämnde dömdes till lika stora böter men har inte överklagat rådhusrättens beslut. I motsats till rådhusrätten anser hovrätten inte styrkt att Gustaf Johansson kört ovarsamt.
Vidare har hovrätten ålagt Ingvar Johansson att till motparten utge fullt skadestånd med 153 kr. Rådhusrätten hade jämkat beloppet till hälften. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *