Dödsfall.

I en ålder av sextiosju år har lantbrukaren John Alexandersson, Lilla Hoburga på Fårö, avlidit. Som närmast sörjande efterlämnar han en dotter, gift med lantbrukaren Gustav Engström, barnbarn och syster.
— Änkefru Hilda von Holten, född Lange, har avlidit i Rynninge, St. Mellösa, Örebro län, i en ålder av åttiosex år. Hon var född i Visby och dotter till sedermera kyrkoherden i Alva Carl Lange och hans maka, född Ihre. År 1887 ingick hon äktenskap med kaptenen i flottans reserv Herman von Holten, Malmö. Efter makens död flyttade hon till systern, änkefru Alva Annan, Rynninge, hos vilken hon vid sin bortgång fortfarande var bosatt.
Den bortgångna sörjes närmast av en son, bosatt i Blekinge, två bröder, dr C. F. Lange, Stockholm, och f. landskamreraren G. W. Lange, Växjö, samt tvenne systrar, fru Alva Arman, Rynninge, och fru Hedda Bengtsson, Västerås, jämte syskonbarn och övrig släkt.
— Godsägaren Georg Nyberg, Baldersborg, Vrena i Södermanland, avled på torsdagen i en ålder av 72 år.
Den bortgångne, som var född i Hellvi och i ungdomen inspektor på Stenstu i Endre, var förvaltare på Bernshammars bruk i Västmanland åren 1907-1932. Till Södermanland kom han sistnämnda år och inköpte då Hjärmesta i Tuna, som han dock sedermera sålde och i stället förvärvade Farneby i Vrena. Denna gård hade han numera utarrenderad. I Vrena var han bl. a. ledamot av kyrkorådet samt vice ordförande i kommunal-och kyrkostämmorna. Närmast sörjande är maka samt syskon, ingenjör Henry Nyberg, och fröken Gerda Nyberg, båda bosatta i Vrena, jämte syskonbarn samt släktingar på Gotland.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *