Dödsfall.

— Förre lantbrukaren Adolf Fohlin, Hallegårda i Halla, har avlidit, åttiotre år gammal. Född i Kräklingbo hade han under många år brukat gården vid Hallegårda, som nu övertagits av sonen. Den bortgångne, som efterlämnar minnet ev en präktig och uppskattad man, har bl. a. varit kyrkvärd och skolrådskassör. Han sörjes närmast av maka, sonen Karl och en dotter, gift med verkstadsägare Karl Joelsson, Roma, samt en broder, f. lantbrukaren Karl Fohlin, Sjonhem.
— Sågmästaren Sigurd Jakobsson, Tomta i Halla, har avlidit i en ålder av fyrtiosju år. Närmast sörjande är maka, son och fosterson samt åldrig moder.
— I en ålder av åttioett år har förre lantbrukaren Carl Johan Widegren, Hästnäs, avlidit. Han efterlämnar barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt syskon.
— Fru Olga Melin, född Pettersson, Eksta, har avlidit, sextiosju år gammal. Hon var född i Eksta och gift med fiskaren O. Melin. Hon var ansluten till Eksta baptistförsamling och sörjes förutom av maken av barn och fosterbarn samt en broder i Hejde.
— Förre lantbrukaren Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, avled hastigt i sitt hem igår i en ålder av sjuttiofem år. Han var född vid Stenstu, och övertog gården redan vid 18 års ålder efter att fadern 6 år tidigare avlidit. Den nu bortgångne innehade sedan gården till förra årsskiftet, då han överlämnade den till sonen Anton, som alltså nu innehar och brukar den. S. var på sin tid en dugande jordbrukare och var även mycket intresserad av jakt och fiske. Också för en del allmänna förtroendeuppdrag har han tagits i anspråk och har bl. a. tillhört kommunalnämnden samt varit huvudman i sparbanken. I inte mindre än 31 år satt han som ordförande i brandstodsstyrelsen i Bunge. Han sörjes närmast av tre söner och två döttrar. Av sönerna innehar Anton gården, medan två andra äro bosatta i Amerika. En dotter är gift i Bunge och en i Södermanland. Dessutom efterlämnar han barnbarn samt en syster i Bunge.
— I en ålder av 82 år avled i går f. jordbrukaren Johan Olof Pettersson, Munsarve i Hejde. Den bortgångne var född i Fardhem och brukade i sin krafts dagar en gård vid Övide i Eskelhem. I våras sålde han gården och flyttade till släktingar i Hejde. Pettersson var en stillsam man, som förde ett tillbakadraget liv. Han sörjes närmast av makan Amanda samt barn.
— På lördagen avled 81-årige jordbrukaren Carl Johan Widegren, Hästnäs i Visby. Den bortgångne har ägt ett ställe vid Hästnäs. Närmast sörjes han av sonen Gustav, som är vaktmästare vid flickskolan, dottern Ester, broder, syster, barnbarn och barnbarnsbarn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *