Dödsfall.

— I sitt femtiosjätte levnadsår avled i söndags fröken Anna Jakobsson, Bopparve i Eksta. Den bortgångna, som var född vid Bopparve, där hon deltagit i arbetet på fädernegården, efterlämnar minnet av en duktig och arbetsam kvinna. Hon sörjer närmast av modern, fru Johanna Jakobsson, en broder vid Bopparve och en syster gift i Sproge.
— I en ålder av femtiosju år har fru Selma Johansson, Martebo, avlidit. Den avlidna var bördig från Västergötland och maka till smeden Adolf Johansson. Hon har verkat som barnmorska, men hade nu varit sjuk i en följd av år och vårdats på Mariahemmet. Hon sörjes närmast av maken samt sönerna Valter, stud. vid Handelshögskolan i Stockholm, och Hans, stud, vid Handelsskolan i Malmö.
— Förre slakteriarbetaren Frans Nilsson, Östra Vi, Visby, har avlidit i en ålder av sextionio år. Närmast sörjande är barn och barnbarn.
— Änkefru Josefina Katarina Olofsson, Sanda, har avlidit, åttionio år gammal. Hon sörjer närmast av barn och syskonbarn.
— Sjuttiosex år gammal har fru Vendela Johansson, född Jacobsson, Kaungs i Dalhem, avlidit. Den bortgångna, som var född vid Rosenbys i Eskeihem och änka efter predikanten O. A. Johansson, var varmt intresserad av missionsverksamheten och efterlämnar minnet av en säll-sport god och osjälvisk kvinna. Hon sörjes närmast av en broder och två döttrar, Elisabeth, lärarinna i Fårösund och maka till hemmansägaren Ingvar Jacobsson, samt Märta, lärarinna i Fleringe.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *