Dödsfall.

I en ålder av sjuttionio år har änkefru Hanna Ahlberg, Slite, avlidit. Hon var född vid Kylley i Hellvi som dotter till lotsförman J. P. Östergren och hans maka, samt ingick sedermera äktenskap med tullmästare C. V. Ahlberg, vilken avled 1926. Med maken har hon varit bosatt såväl i Sandham som i Kappelshamn och Slite och bodde även efter makens död på sistnämnda plats. Den bortgångna, som mest gjort sig känd som en hemmets kvinna, som bl. a. fött och uppfostrat åtta barn, sörjes närmast av två söner, fyra döttrar och barnbarn. En son, som alltsedan ungdomen varit sjuklig, avled för några dagar sedan och jordfästes igår. De andra sönerna äro tullmästaren John Ahlberg i Slite och kamrer Georg Ahlberg i Visby. Av döttrarna är en bosatt i Visby och en i Slite, en är gift med ingenjör Folke Bergström i Ahr och en med handlanden Karl Olsson i Älmhult.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *