Dödsfall.

— I en ålder av åttioett år har hemmansägaren Hans Niklas Nilsson, St. Sindarve i Hamra, avlidit efter en lång tid av sjuklighet och ålderdomssvaghet.
Han var känd som en mycket god människa, stilla och försynt, arbetsam och redbar med en varmhjärtad kristlig livsinställning. Med en fast och from kärlek var han fästad vid sin kyrka och försummade inte den högtid som gudstjänsten för honom innebar, utan kom så länge han orkade som en trogen besökare och åhörare vid gudstjänsterna. Han sörjer närmast av maka samt av en dotter, gift med hemmansäg. Axel Jakobsson, Sindarve, Hamra.
— Fru Anna Sjögren har avlidit i sitt hem vid Lummelunds bruk i en ålder av nära åttioett år. Den bortgångna, som var änka efter fanjunkaren Karl Sjögren, var tidigare bosatt i Visby, men hade nu under minst ett kvartssekel varit bosatt i Lummelunda, där maken bl. a. hade del i Lummelunds bruk. Fru Sjögren, som var en fin och nobel kvinna och som gjort sig synnerligen uppskattad och omtyckt av alla med vilka hon kom i beröring, var varmt intresserad av hemslöjden inom vilken hon nedlagt ett omfattande arbete, samt var även intresserad av Röda korsets verksamhet, i vilken hon deltagit i många år, bl. a. som ledamot av styrelsen. Nu var hon hedersledamot av Röda korset. Hon efterlämnar som närmast sörjande två söner och tre döttrar samt barnbarn.
— Bildhuggaren Gottfrid Pettersson, Visby, har avlidit i en ålder av sjuttiofem år. Han var född i Småland men kom i mycket unga år till Visby. Efter att ha gått i lära i Stockholm och praktiserat på olika håll fick han bl. a. anställning vid snickerifabriken i Visby och han hade gjort sig känd som en mycket skicklig bildhuggare. Den bortgångne hedersmannen sörjer närmast av tvenne döttrar, av vilka en, fröken Elsa Pettersson, innehar hattaffär vid Adelsgatan, och den andra, fru Ebba Hultgren, är lärarinna. Han efterlämnar även åldrig syster, bosatt i Fröjel, samt dotterson.
— I sitt åttiofemte levnadsår har f. hemmansägaren Jakob Johansson, Storms i Vamlingbo, avlidit. Han var född vid Storms, som han på sin tid övertog av föräldrarna och som han sedan under många år brukade tills han för några år sedan överlät den på barnen. Det är ett strävsamt liv fyllt av hårt arbete som nu med hans bortgång avslutats, ett liv där redbarhet och rättrådighet och arbetets ära hållits högt. Med en ovanlig arbetsvilja och ihärdighet arbetade han ända in i sin sena ålderdom, trots värk han led av, men under de sista månaderna har en allt mer tilltagande bräcklighet bundit honom vid sjuksängen. Han ägde en varm kristlig livssyn med en fast gudsförtröstan och älskade uppriktigt och trofast sin kyrka. Han var även en vän av Ev. Fost.-Stift., och dess missionsmöten voro högtidsdagar för honom. Sedan år 1903 har han varit änkling. Han sörjes närmast av tvenne döttrar. Han var född den 21 dec. 1861 och skulle således om han levat ha fyllt 85 år den 21 innevarande månad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *