Dödsfall.

— Fröken Ida Veström, Lunds i Västerhejde, har avlidit i en ålder av åttiosju år. Den bortgångna var under många år föreståndarinna för prinsessan Eugenies skyddsförenings ålderdomshem, vilket nedlades för ett tiotal år sedan. Hon var allmänt uppskattad för sitt goda och vänliga väsen och hon sörjes närmast av syskonbarn.
— Lantbrukaren Viktor Sandelin, Kopungs i Östergarn, har avlidit i en ålder av sextio år. Han sörjes närmast av en dotter.
— Sjökaptenen Bror Julius Bourgström, Stockholm, har avlidit 51 år gammal. Han var född på Gotska Sandön och gick efter avslutade skolstudier till sjöss. Efter avlagda styrmans- och sjökaptensexamina tjänstgjorde B. i olika rederier, dels såsom styrman och dels såsom befälhavare. I Neptunbolaget hade han sålunda anställning åren 1919-22, var redare och befälhavare på eget motorfartyg 1927-31, i Erik Brodins rederi 1933-34, i Rederi AB StoekholmSandhamn 1934-36 samt i Rederi AB Soya sedan 1937. Under de senaste åren tjänstgjorde B. såsom befälhavare å fartyg tillhörande Simsonrederiet, Stockholm. B. tilldelades 1914 Svenska Sällskapets för räddning av skeppsbrutne medalj. Närmast sörjande äro maka och dotter samt åldrig moder och broder.
— Efter endast några timmars sjukdom avled i lördags i sitt hem fyrmästaren Ebbe Öberg, Landsorts fyrplats. Den så hastigt och oväntat bortgångne var född 1891 i Stenkyrka och son till framlidne fyrmästaren Orion Öberg och hans efterlevande maka, numera bosatt i Borås. Efter slutad skolgång gick den nu avlidne till sjöss och var anställd ombord på olika fartyg under första världskriget tills han 1922 vann anställning som fyrstaten. Sålunda var hen från nämnda år till 1940 fyrvaktare på olika fyrskepp, däribland Falsterborevs och Ölands revs fyrskepp, samt blev 1940 fyrmästare vid Väderöbods fyr i Bohuslän för att 1943 förflyttas till samma befattning vid Landsort fyr. Med Ebbe Öberg gick en god, glad och vänsäll människa ur tiden, en människa som genom sina personliga egenskaper gjort sig allmänt omtyckt och uppskattad. Han sörjes närmast av maka, född Nilsson, en son, åldrig moder, fru Siri, Öberg, Borås, brodern Ejnar, som är trafikinspektör i Borås, och systern Sonja, som är gift med möbelhandlaren Knut Ahlér i Visby.
— Fröken Olga Blomgren, Stockholm, har avlidit i en ålder av sextiofyra år. Den avlidna, som var född i Stora Tuna, Kopparbergs län, har under en följd av år varit anställd vid Ångfartygs AB Gotland som förestånderska för restaurationen ångf. Visby, en befattning som hon tillträdde 1931 och ännu innehade då hon i augusti i år drabbades av den sjukdom som nu ändat med döden. Hon sörjes närmast av syskon och syskonbarn på fastlandet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *