Dödsfall.

Lantbrukaren och förre kyrkvärden Konrad Bolin, Burge i Dalhem, avled natten till igår, sjuttiotvå år gammal. Den bortgångne, som var en av Dalhems främste förtroendemän, var född i Dalhem och genomgick på sin tid Hemse folkhögskola och lantmannaskola. Fädernegården, som han förvaltat med stor driftighet och stort intresse, övertog han år 1904. Han har även innehaft en rad förtroendeuppdrag. Sålunda har han varit kyrkvärd samt ordförande i valnämnden och Dalhems sparbank. Vidare har han varit vice ordförande i kyrkstämman, ledamot av skolrådet och fastighetstaxeringen, skiftesgodeman m. m.. För några år sedan fick han för sina insatser i kommunens tjänst mottaga Patriotiska sällskapets medalj. Den avlidne hedersmannen sörjes närmast av syskonbarn.

— Åttiosex år gammal har förre lantbrukaren Karl Edvall, Slite, avlidit. Han var i sin krafts dagar en mycket duktig lantbrukarn, allmänt uppskattad för sin hjälpsamhet och personliga egenskaper i övrigt. Den avlidne, som sedan en lång följd av år tillhörde Slite baptistförsamling, sörjes närmast av barn och barnbarn.

— Förra skolstäderskan i Fole Hilda Stenbom har avlidit i sitt sjuttionionde levnadsår. Under ett 60-tal år hade hon skött städningen i skolan men var nu bosatt hos dotter och måg i Väskinde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *