Dödsfall.

I en ålder av nära åttiosju år avled i lördags i sitt hem vid Solbjerge i Fröjel förre hemmansägaren Karl Nilsson. Den bortgångne, som född vid Solbjerge, hela sitt liv verkat därstädes, lämnade efter sig minnet av en arbetsam och framåtsträvande person. I yngre dagar, då kalkbränningen inom socknen pågick som ilvligast, inköpte han jämte tvenne andra personer egen skuta och fraktade kalken, huvudsakligen till Tyskland. Priset pr ”läst” var ej så högt, men förtjänst blev det och fordringarna den tiden voro ganska små. Av kommunala förtroendeuppdrag, som den nu avlidne innehaft, kan nämnas ordförandeskapet i kommunalnämnden vid sekelskiftet m. fl. Den bortgångne, som skapat ett stabilt och gediget hem, sörjes närmast av maka och hemmavarande barn, sonen Ragnar, som övertagit gården, stut dottern Lydia, båda ogifta.

— Änkefru Johanna Johansson, Orleifs Levide, har avlidit i en ålder av sjuttiotre år. Hon var född i Asarums församling i Blekinge och kom 1910 tillsammans med sin make, lantbrukare Olof Johansson, vilken avled 1937, till Gotdand. Närmast sörjande äro barn och barnbarn.

— Förre stenarbetaren Johann Emil Sägersten, Utöja i Fleringe, avled den å december i en ålder av åttio år. Den avlidne var innan han flyttade till Gotland under många år verksam som järnvägsarbetare i Norge. Genom sitt fina och försynta sätt erhöll han många vännor, som säkerligen skola bevara den gamle hedersmannen i tacksamt minne. Han sörjes närmast av synskon på fastlandet, av vilka en broder är folkskollärare och en syster folkskollärarinna.

— Fru Inga Nilsson har avlidit i Malmö i en ålder av endast trettioåtta år. Den bortgångna, som var född i Visby och dotter till skomakaremästaren Viktor Finberg och hans maka, skötte till en början fadrens kaférörelse på Hagbylund och kom sedan till Malmö, där hon efter antällningar som servitris ingick äktenskap me byggmästaren Thure Nilsson. Förutom av maken och föräldrarna sörjes hon närmast av syskon i Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *