Bröllop

firades i lördags eftermiddag, då ingenjören vid Visby stads byggnadskontor Walter Hammarström sammanvigdes med fröken Ewy Ekström, dotter till fru Maria Ekström, Visby. När brudparet intågade i domkyrkan spelade kantor Carl Bandelin en bröllopsmarsch på orgeln, varpå akten inleddes med psalm Härlig är jorden. Vigseln förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg, som även höll ett tal till de nygifta. Efter talet följde ps. 234: 1-3, varpå brudgummens syster, fru Ruth Engström, sjöng en sång till orgelackompanjemang. Under tonerna av en bröllopsmarsch uttågade brudföljet ur kyrkan. Brudparet uppvaktades av fem par tärnor och marskalkar samt kyrkomarskalkar och brudnäbb.
— I Visby domkyrka sammanvigdes i lördags köpman Lars Karlsson, Stenkyrka, med fröken Anne-Marie Svensson, dotter till framlidne köpman C. H. Svensson, Stenkyrka, och hans maka, född Wahlström. Vigseln förrättades av kyrkoherde E. Holmedal, Stenkyrka, som även lyekönskade de nygifta i ett tal. Vigseln omslöts av bröllopsmusik och psalmsång.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *