Borgareföreningen i Visby

hade i går sammanträde å Tekniska skolan under ledning av läroverksadjunkt D. Glansholm, som nyvaldes till ordförande efter redaktör Gust. Svedman, som undanbett sig återval. Till ledamöter i styrelsen för tre år omvaldes konsul C. I. Kolmodin och nyvaldes folskollärare G. Enekvist efter rektor Möller. Till revisorer utsågos läroverksadjunkterna V. Hagström och B. Kjernström med folkskollärare Sten Lindström som suppleant.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *