Auktion i Fide.

LÖRDAGEN DEN 7 DECEMBER kl. 11 f. m. låter Fru Margit Olofsson, Rommunds, till följe gårdens utarrendering genom offentlig auktion försälja samtliga kreatur och all yttre lösegendom varav nämnes: Kreatur: 2 st. arbetshästar (1 sto och 1 äldre valack), 4 st. prima mjölkkor varav en del högdräktiga, 2 kalvar. Redskap: ny 19 billars såningsmaskin, 1/2 i självbindare, hästräfsa, hästhacka, kultivator, tallriksharv, slätharv, skumplog, en bra bilvagn, arbetsvagn, stenvagn, mjölkvagn, ett par kälkar, rovskärare, våg, vind, skjuthacka, mullfösa, klippmaskin, mjölkkylare, samt för annans räkning ett antal beg. cyklar m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 augusti 1947 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *