Åldrig kvarleva försvinner.

I och med uppbördsreformens genomförande försvinner en del rättigheter, som vissa städer av ålder varit genomförande. Det gäller de ersättningar, som nu utgår till vissa mindre magistratsstäder för förlorade tullfriheter, indragna ränte- och tiondeanslag samt mantalspengar. Riksdagen har beslutat att städerna för all framtid skall avstå från dessa rättigheter. I gengäld kommer staten att ombesörja mantalsskrivning, uppbörd m. m. utan ersättning från städernas sida.
Regeringen har nu beslutat, att ersättningarna skall upphöra att utgå från den 1 jan. 1947. Härigenom mister Visby en årlig ersättning på kr. 158 :69 för förlorade tullfriheter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *