3,000 resenärer på tre dagar ökning för gotlandsbåtarna.

Trafiken i allmänhet större än förra året.
Jultrafiken till och från Gotland liksom den lokala trafiken på ön nådde under veckoslutet sin kulmen och i allmänhet har nog rushen varit något livligare än förra året. Båtarna har haft betydligt större passagerarantal, medan frekvensen vid flyget varit något mindre. Järnvägen, som mest berörts av julhandlande landsbor, noterar ungefär samma passagerarantal som i fjol. Frakterna har ökat betydligt på alla håll. Posten noterar ungefär samma rush som föregående år medan telegrafverket väntar stor-rusning först på julaftonen.
Någon utförlig statistik har man inte hunnit göra någonstans i allmänna julbrådskan men bl. a. nära 3,000 passagerare har gotlandsbåtarna befordrat i båda riktningarna sedan den 20 december, upplyser man på ångbåtsbolaget, och detta betyder väsentlig ökning sedan förra året. Julturerna har faktiskt varit fulltecknade före jul. Il- och paketfraktterna har varit oerhörda — större än förra året. Bl. a. befordrade båtarna hela 490 kollin en enda dag, vilket inte vill säga så litet. Några förseningar tack vare trafikökningen har inte Ångbåtsbolaget lidit av utan trafiken har i allmänhet gått friktionsfritt och nu bereder man sig för återskeppningen av alla passagerare, som blott stannar på Gotland över ferierna.
Flyget har haft ganska god passagerarfrekvens — dock inte i fullt så stor utsträckning som förra året. En hel del extraturer har man satt in, men de har inte blivit fulltecknade, vilket beror på, att turlistan uppgjordes ganska sent. I stort sett anser man vid flyget, att folk reser mindre före jul i år, medan frekvensen kommer att stiga betydligt efter helgerna, till vilkan tid redan många platser beställts. Sändningar med julpaket har ökat betydligt i jämförelse med förra året. I övrigt har trafiken gått bra utan förseningar o. dylikt.

13,000-14,000 julkort sorteras på posten i dag.
Järnvägen noterar fullsatta tåg se dan lång tid före jul. Flera extraturer har satts in och många rälsbussturer har måst kompletteras med järnvägståg för att orka med trafiken. Samma trafikökning konstaterar man beträffande busslinjerna. Personbefordringarna stannar vid ungefär samma siffror som 1945 men il- och paketgodsfrakterna har ökat betydligt. Mest har järnvägens trafik berörts av julhandlande landsbor, varför man anser julrusningen ha nått sin kulmen. På annandagen räknar man dock med större trafik än vanligt.
Postverket hör till de institutioner, som har en stor del av arbetet kvar och det är julkorten — inte mindre än 13-14,000 enbart i dag. Paketposten har hållit sig vid ungefär samma siffror som förra året, upplyser man där, brevposten har också varit väldigt stor, men några siffror år inte klara. Arbetet har gått bra i allmänhet, mycket tack vare att båtarna kommit i tid både till fastlandet och hit. Den post, som gått vidare har därför kommit med resp. tåg såsom beräknat. Värre kanske det varit med brevbärarnas turer. som börjat senare än vanligt, trots att Visby fått flera distrikt sedan 1 september. Men detta beror på, att personalen liksom på alla andra håll, där man är beroende av julrushen måst ökas och postverket kan naturligtvis inte ha fullt utbildad reservpersonal till hands. Man har fått tagit skolpojkar och vid kontoren också skolflickor till hjälp. I det stora hela har det dock gått bra. Inga klagomål har kommit — gotlänningarna klagar inte i onödan, säger man.

Telegrafverket väntar rusning på julafton — som vanligt.
Beträffande Visby 2, har den utnyttjats betydligt mer av allmänheten än förra året, vilket bevisar att den är nödvändig. Man ser också framåt, då Visby 3 kommer att öppnas och ytterligare bidra till att tungroddheten vid postverket i staden elimineras.
Telegrafverket har knappt börjat julrusningen än, varför det är för tidigt att uttala sig om trafiken, säger man där. Folk har inte bråttom, när det gäller jultelegram och julsamtal. Allting skall expedieras på julRftonen. Blott ett fåtal telegram har lämnats in i förväg. För övrigt väntar man normal jultrafik.

Julrushen på fastlandet ungefär lika som förra året.
Jultrafiken vid järnvägarna på fastlandet bemästrades på söndagen utan nämnvärda svårigheter och förseningarna överskred endast i undantagsfall halvtimmen, upplyser man på SJ på söndagskvällen. Julrushen synes ha ungefär samma. omfattning som i fjol.
Störst var förseningarna i södra Sverige, bl. a. för utlandsförbindelserna med Danmark, där några timslånga trafikrubbningar inregistrerades. På söndagen gick 17 extratåg ut från Centralen mot 22 på lördagen. Sammanlagda antalet extratåg före helgen kommer att överstiga 70. Värsta rusningen väntar man sig på SJ på måndagskvällen, tisdagsmorgonen och tisdagsförmiddagen.
För de direkta sovvagnarna till Sverige från Paris och Basel uppstod en sextimmars försening på kontinenten. Dessa vagnar framfördes som extratåg från Malmö till Stockholm och beräknades anlända dit vid halv tvåtiden natten till måndagen. Däremot inskräkte sig förseningarna i motsatt riktning till en på en timme och drabbade linjen Malmö—Köpenhamn.

Många danska affärsbesök i Malmö.
Vid Göteborgs central har den första rushen i årets jultrafik på det hela taget klarats av utan något mankemang, och man anser att de största svårigheterna nu övervunnits. Tågen har i stort sett hållit sina tider, och de förseningar som uppstått har rört sig om en halv timme. Biljettförsäljningen har varit ungefär densamma som under förra julhelgen. Ilgodstrafiken, som alltid är stor före jul, hay också klarats av utan stockningar.
De danska affärsbesöken i Malmö steg på lördagen såsom väntats till en förut icke känd höjd, och överallt i affärerna hördes danska språket. Inköpen gällde givetvis i första hand varor som är oåtkomliga i Danmark eller på vilka brist råder där, såsom textilier och julgotter. Sammanlagt var det 4,500 resande på färja och båtar i riktning från Malmö och 2,200 ankommande, de sistnämnda tydligen till huvudsaklig del danskar på tillfälligt affärsbe. sök. Att siffran för avresande är dubbelt så stor samanhänger med det förhållandet att många danskar har arbetsanställning i Malmö och reser hem över veckohelgen för att återvända på söndagskvällen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *