Vestberg, Anders Percy William, Jordbruksarbetare.

Lokrume skyttegille.
Björnungs, Lokrume, Visby. Född den 25 februari 1925 i Visby. Föräldrar: Olof Olofsson o. h. h. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Lokrume skyttegille.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *