Pettersson, Per Albert, Verkmästare.

Fårö skyttegille.
Öde, Hoburga, Fårö. Född den 12 augusti 1881 i Länna församling, Stockholms län. Föräldrar: Anders Pettersson o. h. h. Kristina f. Jansson. Gift 1908 med Jenny Lindgren. Medlem i gillet sedan 1940, revisor, tidigare medlem i Länna skytteförening. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm. Ordförande i fullmäktige och kyrkostämman samt taxeringsnämnden, revisor i samtliga kyrkliga och kommunala kassor, vägstämmans ombud.

Gotländska skyttar 1944.
Fårö skyttegille.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *