Pettersson, Gunnar Einar Tore, Hemmason.

Rone skyttegille.
Findarve, Rone, Autsarve. Född den 19 oktober 1917 i Rone. Föräldrar: Olof Pettersson o. h. h. Regina f. Hansson. Medlens i gillet sedan 1935. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *