Levin, Erik Martin, Kalkbruksarbetare.

Fleringe skytteförening.
Medebys, Fleringe, Lärbro. Född den 14 mars 1912 i Alskogs församling. Föräldrar: Karl Levin o. h. h. Selma Levin. Gift 1934 med Margit Eklund. Medlem i Alskogs skytteförening 1926-1932, i Visborgs skytteförening och i nuvarande förening sedan 1938, varit sekreterare och skjutchef ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, SkolskytteM br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *