Lesley, Gustaf Johannes, Fjärdingsman.

Hemse skyttegille.
Box 60, Hemse. Född den 7 februari 1895 i Barlingbo. Föräldrar: Frans Larsson o. h. h. Karin f. Hansson. Gift 1926 med Dagmar Andersson. Medlem i gillet sedan 1941, tidigare medlem i Barlingbo skytteförening. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, SkolskytteM br.

Gotländska skyttar 1944.
Hemse skyttegille.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *