Karlsson, Karl Åke, Handelsbiträde.

Rone skyttegille.
Roes, Rone, Autsarve. Född den 26 maj 1914 i Rone församling. Gift 1933 med Märta Persson. Medlem i gillet sedan 1939, sekreterare 1942, v. sekreterare sedan 1943. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *