Visby stad lånar upp mycket pengar.

Begär k. m:ts tillstånd för beslutade uppgifter.
Länsstyrelsen tillstyrker att Visby stad får ikläda sig borgen intill ett belopp av 100,000 kr. för tertiärlån och tilläggslån till vissa bostadsbyggnadsföretag i staden.
Vidare tillstyrkes att staden får uppta tre 5-åriga amorteringslån, nämligen ett på 27,000 kr. för nybyggnad av bilreparationsverkstad samt verktygs- och maskinanskaffning, ett på 287,000 kr. för expropriation av mark för flygfältet samt anläggande av pumpstation för vatten och avlopp samt av ??????? servis för fältet, samt ett på 30,700 kr. för nedläggande av vattenledningar i Havdervägen och Valdemarsgatan samt inom delar av förstads’ samhället Smittenslund.
Länsstyrelsen tillstyrker också ett tioårigt lån på 81,700 kr. till anläggning av busshållplats på Östra Byrummet, ett tioårigt på 80,000 kr. för anordnande av ytterligare två djupbrunnspumpar vid vattenledningsverket, ett tioårigt på 40,000 kr. för ombyggnad av Södervärns skola, ett 20-årigt på 86,250 kr. för uppförande av pensionärshem på tomt nr 5 i kvarteret Näckrosen i Lännaroten samt ett 20-årigt på 93,000 kr. för ett liknande företag på tomten nr 3 i kvarteret Morkullan i Polhemsroten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 juli 1943
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *