Vid skärmbildsundersökningarna i Visby

i går inregistrerades 687 personer, det hittills största antal, som på en dag undersökts i staden. Efter morgondagens undersökningar kommer apparaturen att flyttas från Solberga folkskola till ålderdomshemmet Fristad, där man arbetar på fredagen. Därvid genomgås bl. a. personal och pensionärer på ålderdomshemmet och Gotlands sjukhem, personalen vid hampfabriken samt ett antal närboende fastighetsägare.
Under tiden 19-21 dennes är apparaten stationerad i Södervärns skola.
Skärmbildsbussen besökte i måndags Eskelhem, där tillslutningen ;var 99-procentig. Den äldste undersökte var 94-årige f. lantbrukaren Georg Göransson, Tjuls. I Ox besöktes Atlingbo, där tillslutningen var mer än 99-prcoentig, och Mästerby, där 403 personer undersöktes, medan fem uteblevo utan giltig orsak. Frånvaroprocenten i Mästerby var sålunda för hög jämfört med vad fallet varit i tidigare undersökta kommuner, men enligt uppgift av ortskommittens ordförande berodde de fempersonernas uteblivande på deras relativt höga ålder och därmed sammanhängande lynne sf örhållanden.
Måndagen den 19 dennes besöker röntgenbussen Viklau kl. 9-11 och Sjonhem kl. 14-16. Tisdagen den 20
kommer buss till Anga kl. 10-12 och till Kräklingbo kl. 14-17. Onsdagen den 21 besökes Ala kl. 10-13 och Buttle kl. 15-17. Torsdagen den 22 kommer turen till Östergarn kl. 10-12 och kl. 15-17. Fredagen den 23 besökes Gammelgarn kl 10-12 och kl. 15-17.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *